◾◾◾

Fezi i ishte, siç dihet, propozuar Sulltanit Mahmoudit II nga Admirali Mehmed Husrev Pasha, i cili ishte guvernator në Egjipt dhe krahina të ndryshme të tjera, pastaj kapitan Pasha në luftën greke të pavarësisë.
Më 1827 u emërua komandant i ushtrisë së re osmane (Asakir-i Mansure-i Muhammediyye, “Ushtari fitimtar i Muhamedit”, i quajtur ndryshe ushtria Mansure), e formuar në modelin perëndimor, në 1827, i cili zëvendësoi jeniçerët.
Pastaj, në 1829, sulltani lëshoi një ferman, i cili tregoi se fezi në formën e e tij të modifikuar do të ishte një pjesë integrale e veshjes së të gjithë personaliteteve civile dhe fetare.
Fezi, duke zëvendësuar turbanin musliman, në të vërtetë veproi si një mjet i një politike të re të osmanizmit dhe, në radhë të fundit, synonte homogjenizimin e popullsive të ndryshme të Perandorisë Osmane.

Facebook Comments