Perikli PAPASTATHI

Sidoqë ishte emërim, jo zgjedhje ,sidoqë ishte vetëm nje kandidat, jo me shumë se një,përsëri është fatkeqësi, apo mallkim, nuk dihet!
…Kur “Akademia e Shkencave”, “truri i një kombi”, me shumicë votash, voton personifikimin e së keqes, ç’mund t’i kërkosh shqiptarit të nivelit mesatar ,apo atij te nivelit të ulët ?!
Ç’mund t’u kërkosh shoqatave, partive, parlamentit kur epidemia e ideologjisë komuniste eshte dominante ?!
A kishin rrugë zgjidhje antarët e akademisë, në kushtet e një kandidati ?!
PO! Fare e thjeshte!
Votim i bardhë!
Pa pasoja!Me dinjitet!
Fletë te bardha!

Facebook Comments