Nga Frenkli PRENGAJ

Nëse doni të na arrestoni pse mendojmë ndryshe, bëjeni!
Nëse doni të na arrestoni pse mendojmë se ndërkombëtarët nuk janë zota, bëjeni!
Nëse doni të na arrestoni pse themi lirshëm mendimin tonë, bëjeni!
Por nëse doni të na arrestoni se mendoni që kemi frikë, ju lutem mos e bëni!

Jo se jemi “trima” , por se jemi në anë të Anës.

Facebook Comments