Nga Vincent TRIEST

◾◾◾

Nuk kemi të bëjmë me një qëndrim politik.
Nuk ka bërë një reagim ndaj PD apo PS.
Kemi të bëjmë me një sinjal të fortë për njerëzit në Shqipëri.
Ata shpresojnë që duke i dhënë sinjal njerëzve diçka në Shqipëri mund të ndryshojë.
Ajo që kërkon Parlamenti në Holandë është të luftohet më fortë krimi. Kjo nuk është gjë e keqe.

Unë kam dëgjuar lloj-lloj gjërash këtu.
Ai diskutim që kam pasur ishte shumë e mprehtë, ata duan diçka që të ndryshojë dhe deklaratat se ka miqësi etj, janë të pavërteta.
Kjo çështja e vizave është akoma shumë larg për të ndodhur diçka e tillë, por ajo që duhet të bëjmë është që duhet lexuar sinjali.

A e kanë lexuar edhe ata që duhet ta lexojnë? Shpresoj. Ata pretendojnë se kanë rezultate të qarta atëherë duhet t’i vazhdojnë.

Facebook Comments