🇦🇱Presidenti Donald J. Trump dje shpalli
synimin e tij për të emëruar:

Kathleen Ann Kavalec nga Kalifornia, për të qenë Ambasadore e Jashtëzakonshme dhe Fuqiplotë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë.

Znj. Kavalec aktualisht shërben si Zëvendës Ndihmës Sekretare në Byronë e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike në Departamentin e Shtetit.Ajo ka më shumë se tre dekada përvojë si një diplomate amerikane.
Më parë ka shërbyer si Drejtoreshë e Zyrës së për Rusinë, zëvendës shefe e Misionit të të SHBA-së në UNESCO në Paris, Francë, Zëvendës kordinatore për ndihmë në Byronë Evropiane dhe drejtore për Parandalimin e Konflikteve në Zyrën e Koordinatorit për Rindërtim dhe Stabilizim.
Znj. Kavalec e ka mbaruar Universitetin i Kalifornisë në Berkeley dhe M.S. nga Universiteti i Georgetown.

Ajo flet rrjedhshëm gjuhën frënge, rumune, ukrainase, ruse, spanjolle dhe portugeze.

🇺🇸President Donald J. Trump yesterday
announced his intent to nominate:

Kathleen Ann Kavalec of California, to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of Albania.

Ms. Kavalec currently serves as Deputy Assistant Secretary in the Bureau of European and Eurasian Affairs at the Department of State with over three decades of experience as an American diplomat. Previously, she served as the Director of the Office of Russian Affairs, Deputy Chief of Mission of the U.S. Mission to UNESCO in Paris, France, Deputy Coordinator for Assistance in the European Bureau, and Director for Conflict Prevention in the Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization. Ms. Kavalec earned her A.B. from the University of California at Berkeley and M.S. from Georgetown University. She speaks French, Romanian, Ukrainian, Russian, Spanish and Portuguese fluently.

Facebook Comments